Trong quá trình khám và chữa bệnh vô sinh một xét nghiệm quan trọng không thể thiếu đối với những phụ nữ có chu kỳ kinh không đều, không hành kinh (vô kinh) hoặc những phụ nữ lớn tuổi, những bệnh nhân làm thụ tinh trong ống nghiệm là xét nghiệm nội tiết.

Dưới đây là bảng giá xét nghiệm miễn dịch nội tiết:

STT

TÊN XÉT NGHIỆM

MẪU BỆNH PHẨM

ĐƠN GIÁ

ỐNG NGHIỆM (TUBE)

101

C3

Máu

130.000

Đen

Heparine

102

C4

Máu

130.000

Đen

Heparine

103

T3

Máu

90.000

Đen

Heparine

104

T4

Máu

90.000

Đen

Heparine

105

Free T3

Máu

90.000

Đen

Heparine

106

Free T4

Máu

90.000

Đen

Heparine

107

TSH

Máu

90.000

Đen

Heparine

108

PTH

Máu

220.000

Đen

Heparine

109

FSH

Máu

135.000

Đen

Heparine

110

Estradiol (cơ bản)

Máu

135.000

Đen

Heparine

111

Prolactin (cơ bản)

Máu

135.000

Đen

Heparine

112

Testosterone (cơ bản)

Máu

150.000

Đen

Heparine

113

Progesteron (cơ bản)

Máu

135.000

Đen

Heparine

114

Osteocalcin

Máu

200.000

Đen

Heparine

115

Troponin I

Máu

160.000

Đen

Heparine

116

Cortisol máu

Máu

150.000

Đen

Heparine

117

Cortisol nước tiểu 24h

Nước tiểu

160.000

Lọ chứa bệnh phẩm

118

Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH)

Máu

250.000

Đen

Heparine

119

Hormon chống bài niệu (ADH)

Máu

220.000

Đen

Heparine

120

Hormon sinh trưởng (GH Tĩnh)

Máu

270.000

Đen

Heparine

121

Hormon sinh trưởng (GH Động)

Máu

270.000

Đen

Heparine

122

LH

Máu

135.000

Đen

Heparine

123

Sinh thiết (<5cm)

Mô Sinh thiết

350.000

Lọ chứa bệnh phẩm

124

Sinh thiết (>5cm)

Mô Sinh thiết

450.000

Lọ chứa bệnh phẩm

125

Nuôi cấy (dịch, phân…)

Dịch, phân…

300.000

Lọ vô khuẩn

126

Kháng sinh đồ

Dịch

340.000

Lọ chứa bệnh phẩm

127

Insulin

Máu

120.000

Đen

Heparine

128

C.Peptide

Máu

200.000

Đen

Heparine

129

Đứt gãy tinh trùng

Tinh dịch

2000.000

Lọ chứa bệnh phẩm

130

Nhiễm sắc thể đồ

Máu

1000.000

Heparine

131

Tinh dịch đồ

Tinh dịch

150.000

Lọ chứa bệnh phẩm

132

β HCG  (Định tính)

Nước tiểu

50.000

Lọ chứa bệnh phẩm

133

β HCG ( Định lượng)

Máu

150.000

Đen

Heparine

134

EBV Roche

Máu

1300.000

Đỏ

Serum

135

EBV - IgG

Máu

200.000

Đỏ

Serum

136

EBV - IgM

Máu

200.000

Đỏ

Serum

137

AMA - M2

Máu

300.000

Đỏ

Serum

138

CD 4

Máu

420.000

Đen

Heparine

139

Sán lá gan lớn (Fasciola)-IgG

Máu

150.000

Đỏ

Serum

140

Varicella zoset (thủy đậu) IgG

Máu

210.000

Đỏ

Serum

141

Varicella zoset (thủy đậu) IgM

Máu

210.000

Đỏ

Serum

142

Varicella zoset (thủy đậu) PCR

Máu

400.000

Đỏ

Serum

143

Dengue Fever Antibody

Máu

180.000

Đỏ

Serum

144

Dengue NS1 Antigen

Máu

350.000

Đỏ

Serum

145

Dengue RNA - PCR

Máu

550.000

Đỏ

Serum

146

Rotavirus

Phân

120.000

Lọ chứa bệnh phẩm

147

Rubella IgG

Máu

200.000

Đỏ

Serum

148

Rubella IgM

Máu

200.000

Đỏ

Serum

149

Chlamydia - Lậu PCR

Dịch

450.000

Que tăm bông vô khuẩn

150

Chlamydia

Dịch

100.000

Que tăm bông vô khuẩn

Tra cứu kết quả xét nghiệm
Đăng ký lấy mẫu xét nghiệm

 

 

 

X

Tư vấn online