Giá trị chính của AFP là theo dõi tiến trình bệnh và hiệu quả điều trị K­ tế bào gan nguyên phát, K tinh hoàn sau điều trị phẫu thuật, xạ trị hoặc hoá trị liệu.

Dưới đây là bảng giá xét nghiệm dấu ấn ung thư:

STT

TÊN XÉT NGHIỆM

MẪU BỆNH PHẨM

ĐƠN GIÁ

ỐNG NGHIỆM (TUBE)

1

CEA

Máu

200.000

Đen

Heparine

2

AFP

Máu

180.000

Đen

Heparine

3

CA 125

Máu

200.000

Đen

Heparine

4

CA 15-3

Máu

200.000

Đen

Heparine

5

CA 19-9

Máu

200.000

Đen

Heparine

6

CA 72-4

Máu

200.000

Đen

Heparine

7

SCC

Máu

230.000

Đen

Heparine

8

NSE

Máu

200.000

Đen

Heparine

9

HE4

Máu

500.000

Đen

Heparine

10

PSA Free

Máu

200.000

Đen

Heparine

11

PSA total

Máu

200.000

Đen

Heparine

12

Cyfra 21-1

Máu

200.000

Đen

Heparine

13

Beta2- Microglobulin

Máu

180.000

Đen

Heparine

14

Anti-TG

Máu

200.000

Đen

Heparine

15

TG

Máu

270.000

Đen

Heparine

16

Calcitonin

Máu

200.000

Đen

Heparine

17

Pro GRP

Máu

500.000

Đen

Heparine

18

NT- Pro BNP

Máu

600.000

Đen

Heparine

19

Anti-GAD

Máu

300.000

Đen

Heparine

20

Anti-TPO

Máu

170.000

Đen

Heparine

21

Anti CCP

Máu

300.000

Đen

Heparine

22

Trab

Máu

350.000

Đen

Heparine

Tra cứu kết quả xét nghiệm
Đăng ký lấy mẫu xét nghiệm

 

 

 

X

Tư vấn online